WBTR

09-07-2021

Het bestuur van onze fanfare heeft enkele webinars gevolgd over dit onderwerk en daaruit voortkomend een werkgroep samengesteld.
Deze werkgroep verdiept zicht verder in WBTR en zal uiteindelijk met mogelijke aanpassingen komen daar waar onze huidige staturen te kort schieten.

Deze afspraken zijn opgenomen in de bestuursnotulen van 12-04-2021.

Bijeenkomst 1 is op 13-07-2021.
Bijeenkomst 2 is op 14-09-2021.
Nu volgt de terugkoppeling aan het bestuur. Datum wordt nog nader bekend gemaakt.

Terug naar nieuws