Geschiedenis

Fanfare St. Joseph Pey is opgericht op 9 maart 1910. Vanaf de oprichting heeft de fanfare het als haar taak gezien om, naast het stimuleren van muziekopleiding en het geven van muziekuitvoeringen, op verantwoorde wijze deel te nemen aan het sociaal-culturele leven in Pey.

De fanfare hecht aan tradities, wat tot uiting komt in de band met de gemeenschap. Behalve enkele concerten wordt elk jaar ook een aantal wereldlijke en kerkelijke gebeurtenissen door de vereniging opgeluisterd.

De eerste jaren

De grote animator van het eerste uur was de heer Leo van Neer. Onder zijn muzikale leiding werd al in 1913 deelgenomen aan een concours in Roermond. Dat er nog hard gestudeerd moest worden bleek uit het behaalde resultaat, een 3e prijs. De Peyer muzikanten revancheerden zich echter tijdens de concoursen in 1921 (Terwinselen) en 1927 (Hoensbroek). Beide keren werd een 1e prijs behaald, respectievelijk in de tweede en de eerste afdeling.

 

Na het plotselinge overlijden van dirigent Leo van Neer als gevolg van een motorongeval (1 oktober 1928) werd de heer J.M. Sniekers  tot zijn opvolger benoemd. De heer Sniekers bleef maar korte tijd, want al in 1931 nam hij ontslag. De toen zeer bekende musicus G.F. de Pauw uit Maastricht nam het stokje van hem over en bleef dirigent van de fanfare tot aan zijn dood in 1943. De heer De Pauw wist de fanfare in 1938 tijdens een concours te Rotterdam naar een schitterend succes te leiden: in de afdeling uitmuntendheid werd een 1e prijs behaald.

 

De oorlogsjaren en daarna

Omdat de fanfare na de bezetting door de Duitsers in 1940 weigerde toe te treden tot de Kultuurkamer leidde de vereniging vanaf 1941 een slapend bestaan. Na de bevrijding in januari 1945 bleek dat het instrumentarium voor een groot deel verloren was gegaan. Dankzij de enorme steun van de parochiegemeenschap kon de fanfare in april 1945 echter een nieuwe start maken. De muzikale leiding kwam in handen van de heer de Pauw.

In 1949 werd de heer de Pauw opgevolgd door een dirigent uit de eigen gelederen, de heer Jean Cuypers. Onder zijn leiding nam de fanfare met groot succes deel aan een concours te Heilo in 1951: een 1e prijs met lof van de jury en promotie naar de superieure afdeling.  Het verblijf in de hoogste afdeling bleek aanvankelijk een zware opgave voor de fanfare. Tijdens concoursen in 1954 (WMC te Kerkrade) en in 1959 (Stramproy) werden de verwachtingen met respectievelijk een 3e en een 2e prijs niet waargemaakt.

Met de komst van dirigent Matthijs Scheffer in 1961 werd een moeilijke periode voor de vereniging afgesloten. Onder zijn leiding wist de fanfare vanaf 1963 het muzikale peil behoorlijk op te vijzelen. Vele muzikale successen werden behaald. Zowel in 1966 als in 1973 werd de fanfare landskampioen in de superieure afdeling van de FKM. In 1970 en in 1978 werd tijdens het WMC in Kerkrade een 1e prijs met lof behaald.

Na een samenwerking van 25 jaar met de heer Scheffer werd de muzikale leiding in 1986 overgenomen door de heer Jos Stoffels. De ingeslagen weg werd voortgezet, getuige een derde landstitel van de FKM in 1989 en een 1e prijs met lof (eerste divisie) tijdens het WMC te Kerkrade in 1993. In 1996 werd de heer Stoffels opgevolgd door dirigent Sjef Ficker. Onder zijn leiding nam de fanfare in 1998 deel aan een concours te Roermond, waar een 1e prijs werd behaald.

Het jaar 2000 tot nu
In 1999 nam de heer Ficker afscheid van de fanfare. Van 2000 tot medio 2011 was de directie in handen van de Belgische dirigent Mark Prils. Onder leiding van de heer Prils heeft de vereniging in de eerste divisie deelgenomen aan de bondsconcoursen van 2002 (Roermond), 2006 (Roermond) en 2009 (Venlo). De fanfare behaalde met haar concerten zowel in 2002 als in 2006 een eerste prijs met  prijs met lof ( respectievelijk 90,17 en 92,5 punten). In 2009 werd een fraaie eerste prijs behaald. Sinds augustus 2011 is de muzikale leiding van de fanfare in handen van de heer Frank Steeghs.

Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis is opgenomen in de “Kroniek”, deze kunt u onderaan deze pagina bekijken.

Muzikale successen

De stabiliteit van fanfare St. Joseph komt tot uitdrukking in de vele muzikale hoogtepunten die in de voorbije honderd jaren werden behaald. Hierbij valt te denken aan memorabele overwinningen tijdens concoursen in Terwinselen Kerkrade (1921), Hoensbroek (1927), Rotterdam (1938) en na de oorlog het concours in het Noord-Hollandse Heiloo (1951), wat nu nog vaak wordt aangehaald door de oudere muzikanten. Onder leiding van dirigent Jean Cuypers, die uit de eigen gelederen naar voren kwam, won fanfare St. Joseph op overtuigende wijze het concours van Heiloo en daarmee werd promotie naar de superieure afdeling een feit. Fanfare St Joseph Pey musiceert bijna 60 jaar onafgebroken in de superieure afdeling, de huidige eerste divisie. In die 60 jaar nam de Peyer fanfare 20 keer aan een concours deel. Drie landskampioenschappen, verschillende Limburgse titels, succesvolle deelnames aan diverse edities van het WMC en winnaar van verschillende muziektoernooien, waaronder het ‘Hoogoventoernooi’ in Heemskerk, het ‘KRO toernooi’ en ‘Fanfare 1990’ in Rotterdam, heeft de Peyer fanfare op haar muzikaal curriculum staan.

Ook de vele optredens voor radio en tv mogen niet onvermeld blijven. De vijftiger jaren waren voor de fanfare de moeilijkste periode. Notulen uit die tijd doen verslag van felle discussies over de toekomstvisie. Uiteindelijke nam de ‘jongere garde’ o.l.v. de nieuwe voorzitter Jac Turlings het roer in 1961 over samen met het nieuwe bestuur. De eveneens nieuw aangetrokken dirigent Mathijs Scheffer leidde St. Joseph van het ene naar het andere muzikale hoogtepunt. De prestaties leidden ertoe dat fanfare in 1975 de erepenning van verdienste van Hare Majesteit de Koningin kreeg toegekend. De fanfare is tevens in het bezit van de Zilveren Legpenning van de gemeente Echt.