Opleiding

Een goede opleiding vormt de basis voor een mooie, muzikale carriere.  Daarom steekt de fanfare veel tijd en energie in het opleiden van leden. Dat zijn per definitie niet alleen de jeugdige leden die net zijn gestart met het bespelen van een instrument, maar ook leden die al jaren in het orkest meespelen en zichzelf willen ontwikkelen.

Een opleiding bij de fanfare
De muziekopleiding bij de fanfare focust op zowel de theoretische als praktische aspecten rondom het bespelen van een instrument. De opleiding wordt verzorgd door ervaren muziekdocenten die reeds vele fanfareleden de kneepjes van het muziekmaken hebben geleerd.

Interesse in een opleiding

De muzieklessen starten meestal in januari. Nieuwe cursisten die starten met de lessen worden in november of december aangemeld. Dit regelt de opleidingscommissie van de fanfare allemaal. In overleg worden dan ook belangrijke zaken besproken zoals het instrument, lesdagen en -tijden en de lesgelden die met de opleiding gemoeid zijn. Voordat je met de opleiding start, ontvang je van de fanfare het instrument. Hier zijn geen kosten aan verbonden, maar dan wordt natuurlijk wel verwacht dat je er zuinig op bent.

De jaarlijkse kosten voor de opleiding worden gedeeltelijk door de cursist betaald. Het overige deel wordt door de gemeente gesubsidieerd. Als je in opleiding bent, betaal je geen verdere contributie aan de fanfare.

Doorstromen vanuit opleiding

Beginnende leerlingen stromen na een jaar muziekles door naar de jeugdfanfare. Je wordt dan officieel aangenomen als nieuw lid en ontvangt de partijen, een muziekmap en shirt/sleeve van het jeugdorkest. Meestal gebeurt dit tijdens het jaarlijkse Kerstconcert. In de jeugdfanfare word je opgevangen door een aantal ervaren muzikanten. Het begeleiden van de jeugdleden staat namelijk centraal.

Een jaar na het behalen van je A-diploma (meestal na twee jaar les) kun je doorstromen naar het grote fanfareorkest. Dit is het uiteindelijke doel van de opleiding van de fanfare. Uiteraard mag je in het jeugdorkest blijven meespelen.

Heb je vragen over de opleiding ? Neem contact op met Nicky Jaspers via: opleiding@fanfarepey.nl ( voorzitter van de opleidingscommissie )

Meespelen

Een kijkje komen nemen bij de jeugdfanfare kan altijd. Het jeugdorkest repeteert elke zondagmorgen van 10.30 tot 12.15 uur in fanfarezaal “Lei van Naer, Lisweg 8, 6102 CW Pey. Je kunt onaangekondigd langskomen of van tevoren contact opnemen met Nicky Jspers via opleiding@fanfarepey.nl
Als je interesse hebt om mee te spelen, dan wordt in overleg gekeken welke mogelijkheden er zijn.

 

Heb je reeds muzikale ervaring en interesse om met het fanfareorkest mee te spelen, dan ben je van harte welkom tijdens de repetitie op zaterdagavond van 18.30 tot 21.00 uur, eveneens in de fanfarezaal.