WBTR

Wet Bestuur en Toezicht en Rechtspersonen

Het bestuur van de fanfare heeft ook kennisgenomen van deze nieuwe wetgeving en heeft daarop de volgende acties uitgezet:

Op 18, 24 en 29 maart hebben enkele leden van het bestuur deelgenomen aan een webinar georganiseerd door “Huis voor de Sport Limburg”.
Tevens is er ook een webinar bijgewoond, georganiseerd door de KNMO, op 6 april.

Op de bestuursvergadering van 12-04-2021 is de WBTR besproken. In deze notulen is opgenomen dat een werkgroep van 4 personen uit het bestuur met de WBTR aan de slag gaat. Deze werkgroep heeft zijn eerste bijeenkomst gehad op 13-07-2021.
De tweede bijeenkomst staat op de planning voor 14-09-2021.

Op deze pagina is de verdere progressie te volgen.